MyMIURA 会員サイト

革新的な次世代の滅菌技術 ETstera の特設WEBサイトオープン
NEWS
2021.04.21

革新的な次世代の滅菌技術 ETstera の特設WEBサイトオープン

革新的な次世代の滅菌技術 ETstera の特設WEBサイトオープン

2021年4月6日、エンドトキシンを99.9%不活化する革新的な滅菌技術ETstera(イーティーステラ)の特設サイトをオープンいたしました。

https://www.miuraz.co.jp/et-stera/


※2020年5月11日 リリース

「過酸化水素+オゾンガス」によるハイブリッド処理で革新的な新滅菌技術を開発

~不活化が難しいエンドトキシンなどの毒性物質を効率的に処理~